REA College Nijmegen

Het Rea College biedt scholing en arbeidsintegratie aan jongeren die vanwege hun arbeidsbeperking geen onderwijs kunnen volgen binnen het reguliere onderwijs.

Tijdens de opleiding wordt naast de vaktechnische vakken veel aandacht besteedt aan stages en werknemersvaardigheden. Tegen het einde van de opleiding gaan we samen met de cursist op zoek naar een passende baan. Nadat deze is gevonden, kan een jobcoach worden ingezet die zowel de werknemer als de werkgever kan ondersteunen.

Contact met REA College Nijmegen