Aanbod MBK-deal Sm@rt Together - voucherregeling

Aanbod MBK-deal Sm@rt Together - voucherregeling
27 januari 2021

In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt Together in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder staat kort een eerste uitleg van de regeling (wijzigingen voorbehouden). De exacte vouchervoorwaarden zullen t.z.t. op de website worden gepubliceerd:

 • MKB-ondernemers kunnen een voucher aanvragen voor digitalisering van hun onderneming. Vouchers kunnen alleen besteed worden aan digitalisering van de onderneming die bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik;

 • De MKB-onderneming en de leverancier van de dienst moeten gevestigd zijn in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen;
  • MKB-ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een voucher zolang het budgetplafond van de regeling nog niet is bereikt.

 • Vouchers hebben een maximumbedrag van 2.500 euro;

 • Ondernemers moeten een eigen bijdrage leveren van 50% over het nettobedrag (dus het bedrag zonder BTW). Een paar voorbeelden:
  • Ondernemer x heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 3.000 euro excl BTW. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 1.500 euro
  • Ondernemer y heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 5.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 2.500 euro
  • Ondernemer z heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 10.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 2.500 euro.
 • De offerte van de leverancier van de digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.

 • Vouchers worden pas uitbetaald, na uitvoering (bewijs) en betaling van de factuur aan de leverancier.

 • De exacte randvoorwaarden zullen tzt op de website worden gepubliceerd. Alleen de randvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd zijn van toepassing.

 • Ondernemers die gebruik willen maken van een voucher, kunnen zich – zodra de aanmeldingsperiode start - via de website www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl aanmelden. Zij moeten dan een digitaal aanvraagformulier invullen.

 • Bij de uitvoering wordt gekeken naar de geografische verdeling over de verschillende gemeenten.

Heb jij nou belangstelling voor deelname aan de voucherregeling, dan kun je een mailtje sturen naar info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl. Kort voordat de regeling opengaat, ontvang je dan een email, zodat je direct kunt reageren en het aanmeldformulier invullen. (NB: Aan deze email kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvragen moet altijd via aanvraagformulier, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en passen binnen het nog beschikbaar budget).