Hercertificering KVO BNZ Nijmegen in gang gezet

Hercertificering KVO BNZ Nijmegen in gang gezet
07 juli 2020

Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid (BNZ), Brandweer, Gemeente en Politie werken samen om het bedrijventerrein "schoon, heel en veilig" te krijgen en te houden. Door middel van deze samenwerking kan het bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit Keurmerk wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie met medewerking van MKB Nederland. Op basis van dit Certificaat kunnen de ondernemers op het gecertificeerde bedrijventerrein korting krijgen op hun verzekeringspremies!

De werkgroep KVO-B BNZ gaat zich inspannen om het Keurmerk te behouden en levert praktisch alle inspanningen om het certificaat te behouden, maar een hoge respons op de enquête is daarvoor nodig. Jullie mening over het bedrijventerrein is daarbij van zeer groot belang.
De werkgroep verzoekt jullie dan ook vriendelijk deze enquête vóór uiterlijk 1 september 2020 in te vullen. Dit vergt slechts weinig tijd, maar je verschaft hiermee de werkgroep een duidelijk beeld van wat er leeft op het bedrijventerrein. Mede door jullie opmerkingen zal de werkgroep in de komende drie jaar (2021 – 2022 – 2023) weer maatregelen gaan uitvoeren om de terreinen nog "schoner en veiliger" te krijgen en te houden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven. 

De enquête kunt u via de volgende link invullen:

https://mkbnl.socratos.net/direct/bnz1  (Let op het gebruik van “https” in plaats van “www”).

Alvast bedankt voor jullie medewerking.