Melden schade aan openbare zaken op het bedrijventerrein door vuurwerkoverlast

Melden schade aan openbare zaken op het bedrijventerrein door vuurwerkoverlast
11 november 2020

De werkgroep KVO van BNZ heeft nauwe contacten met de politie en de gemeente. Via hen hebben wij vernomen dat er op dit moment op de bedrijventerreinen regelmatig overlast wordt veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk.  

Mochten jullie constateren dat door het afsteken van vuurwerk schade wordt aangebracht aan openbare zaken, dan verzoeken wij jullie dit te melden via de Meld & Herstel app van de gemeente Nijmegen (http://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/). De gemeente kan dan snel zorgen voor herstel van de schade.  

Naast het bovenstaande willen wij ook nog graag jullie aandacht vragen voor het volgende:Ronny Reynders, wijkagent Lindenholt, staat open voor al jullie informatie over gebeurtenissen die zich voordoen op het bedrijventerrein.

Ronny is bereikbaar via: ronny.reynders@politie.nl. Schroom niet om informatie over verdachte zaken, -situaties en -personen te melden en geef informatie over zaken die spelen of gespeeld hebben etc. direct aan hem door. Zijn devies is "Beter voorkomen dan genezen".

Het doen van aangiftes of het laten inplannen van aangiftes kan niet via Ronny, dit moet echt via de reguliere weg verlopen.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking