Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen

Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen
21 oktober 2021

Samen investeren 

Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. We bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. We leggen met elkaar een fundament voor een duurzaam ecosysteem als basis voor programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren. Dit met focus op educatie, preventie en vroegsignalering. We zorgen dat diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog.

Klik hier voor de presentatie. 

Mocht je meer informatie willen bel dan met Jansje van Middendorp van Kwartiermaker Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen 06-47570386 of mail rijkvannijmegen@moedigedialoog.nl