Richtlijnen inzake afstand pand opslag brandgevaarlijke zaken

Richtlijnen inzake afstand pand opslag brandgevaarlijke zaken
10 juli 2024

Een voorbeeld van een clausule: Deze verzekering geschiedt op de nadrukkelijke voorwaarde dat opslag van brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie en dergelijke alsmede afvalcontainers tenminste 10 meter buiten de gevels plaatsvindt.

Standaard wordt uitgegaan van 10 meter, in de praktijk kan hiervan afgeweken worden. Dit betreft dan maatwerk en is afhankelijk van de situatie per bedrijf. Voor metalen afsluitbare containers wordt ook nogal eens een uitzondering gemaakt.

Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende clausules die een behoorlijke impact kunnen hebben in geval van schade.

Garantie-clausule: Met garantie-clausules leggen verzekeraars aanvullende verplichtingen op. Ter voorkoming van brand eisen verzekeraars diverse preventiemaatregelen, variërend van gekeurde elektrische installatie tot het op voldoende afstand plaatsen van buitencontainers tot een bedrijfspand.

Er bestaan twee type garantie-clausules: harde- en zachte.

  • Harde clausules: Een harde clausule gaat ervan uit dat er altijd aan de bepaling voldaan wordt. Wanneer er niet aan de eisen is voldaan en hierdoor schade is veroorzaakt kan de verzekeraar de schade in zijn geheel niet vergoeden. (Geen dekking)
  • Zachte clausules: Wanneer een verzekeraar een zachte clausule opneemt wordt er rekening mee gehouden dat er situaties kunnen zijn waarin niet voldaan is. Bij een niet-nakoming van de garantieclausules bij schade, wordt dan een verhoogd eigen risico gerekend, in de regel is dit vaak 10% van het schadebedrag, met een minimum van € …. en een maximum van € …. . (Wel dekking met verhoogd eigen risico)

Deze aanvullende verplichtingen kunnen dus grote financiële gevolgen hebben. Helemaal in het geval van harde clausules.

Check daarom altijd wat voor een soort garantie-clausules er van toepassing zijn op de verschillende polissen. Zorg dat hieraan wordt voldaan zodat de verzekering zijn werk doet in het geval van schade.

Aanvullende informatie is ook te vinden op onderstaande site. Voorkom brand in uw bedrijf - checklist Brand