Toolkit Aanbesteden voor Lokaal Partners

Toolkit Aanbesteden voor Lokaal Partners
27 september 2022

Beste ondernemers, 

Aanbesteden is voor ondernemers een belangrijk thema. De gemeentelijke overheid is namelijk een belangrijke speler in de lokale economie. Immers, voor een bedrag van € 1.500 per inwoner/per jaar wordt er door de gemeente ingekocht. Via een onderhandse aanbesteding, maar ook via meervoudig onderhandse aanbestedingen, openbaar en Europees.

Voor ons BNZ dus belangrijk om de vinger aan de pols te houden en met de gemeente in gesprek te gaan over het aanbestedingsbeleid. Om ons te helpen heeft MKB-Nederland de Toolbox Aanbesteden ontwikkeld. In de bijlage treffen jullie die aan. Daar zit ook een voorbeeld brief aan het College van B&W in en een vragenlijst die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in het beleid en de uitvoering. Aan de hand van de uitkomsten zou er eventueel een informatieavond georganiseerd kunnen worden (zie bijlage). 

Vanuit het Programma Beter Aanbesteden zijn er mogelijkheden om een subsidie aan te vragen voor activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Informatie zit ook in de bijlage.

Er wordt veel nagedacht over een bedrijvenregister. In dit register staan bedrijven die zaken zouden willen doen met de gemeente. Hierover worden ook afspraken gemaakt. In september volgt er een model-opzet voor een bedrijvenregister.

BNZ zou graag van jullie willen weten of er vanuit de ondernemers belangstelling is voor dit thema. Zo ja, graag een mail aan parkmanager@bnznijmegen.nl. Bij voldoende belangstelling zouden we een meeting kunnen organiseren en dit thema op de agenda zetten.